×

×

Het scale up dashboard

Toegang tot kapitaal is essentieel voor het realiseren van groei van innovatieve ondernemingen in Zuid-Nederland.

Door de complexe kapitaalmarkt is het voor ondernemingen niet altijd even goed mogelijk om financiering aan te trekken voor deze activiteiten.

Het creëren van inzichtelijkheid van ondernemingen en financiers is van belang voor de match tussen vraag en aanbod van kapitaal.

ENZuid heeft in 2020 - samen met het Erasmus Centre for Entrepreneurship - het dashboard doorontwikkeld met alle geïdentificeerde Scale-ups in Brabant, Limburg en Zeeland, geclassificeerd in branches. De bedrijven zijn hierbij ingedeeld in industriële groepen op basis van vergelijkbare productieprocessen, vergelijkbare producten/diensten of vergelijkbare markten.

Het overzicht geeft een actueel beeld van bovengenoemde bedrijven. Uiteraard is dit geen limitatief overzicht.

Tevens zijn bedrijven in de Groene Chemie in Brabant, Limburg en Zeeland in kaart gebracht met een (op kleine schaal) bewezen verdienmodel rondom electrificatie, recycling of biomassa.

Onder “Financiering” staan overzichtelijk alle financieringsinstrumenten vermeld welke uit de MKB Financieringsgids komen.

Deze dataset is publiek toegankelijk.

Scale-ups

Groene Chemie

Bedrijven zijn voorbij hun opstartfase, draaien omzet en hebben de potentie om op te schalen. De bedrijven zijn geïdentificeerd door een innovatief en schaalbaar product/dienst dat gekenmerkt wordt door electrificatie, recycling of biomassa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brabant, Limburg of Zeeland.

Electrificatie
Het opwekken, ontwikkelen en distribueren van duurzame (groene) stroom, zoals energie gewonnen uit groene waterstof, biomassavergassing of methaansplitsing

Recycling
Het ontwikkelen en integreren van technologieën, processen en producten die de circulariteit van producten en grondstoffen binnen de industrie vergroot

Biomassa
Het faciliteren van het gebruik van (plantaardige of dierlijke) biomassa als grondstof voor het opwekken van energie of als directe biobrandstof.

Noord-Brabant

Limburg

Zeeland

Financiering

De MKB Financieringsgids geeft in enkele stappen zicht op financieringsoplossingen. Bij welke kapitaalvertrekkers maakt u kans en voor welke regelingen komt u in aanmerking.

In dit dashboard zijn de faciliteiten uit de MKB Financieringsgids tevens overzichtelijk weergegeven. Subsidies, fondsen, garanties en andere faciliteiten ter ondersteuning van financiering van het MKB staan vermeld en geven een gemakkelijk overzicht.