×

×

Het scale up dashboard

Toegang tot kapitaal is essentieel voor het realiseren van groei van innovatieve ondernemingen in Zuid-Nederland.

Door de complexe kapitaalmarkt is het voor ondernemingen niet altijd even goed mogelijk om financiering aan te trekken voor deze activiteiten.

Het creëren van inzichtelijkheid van ondernemingen en financiers is van belang voor de match tussen vraag en aanbod van kapitaal.

ENZuid heeft een dashboard (door)ontwikkeld met alle geïdentificeerde suspects, scale ups en groeibedrijven in Brabant en Limburg. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de Reach database, waarbij alle ondernemingen zijn gemaild en vervolgens zijn na gebeld. Het overzicht geeft een actueel beeld van bovengenoemde bedrijven. Uiteraard is dit geen limitatief overzicht.

Naast de data per onderneming, wordt in het overzicht de gemiddelde groei in werkgelegenheid getoond voor verschillende type onderneming, de omzetgroei van de verschillende ondernemingen en worden de belemmeringen voor groei aangewezen.

Onder “Financiering” op de homepage staan overzichtelijk alle financieringsinstrumenten vermeld welke uit de MKB Financieringsgids komen.

Deze dataset zal jaarlijks up to date gehouden worden en is publiek toegankelijk.

Alleen de informatie die gevoelig van aard is – omzet cijfers en aantal FTE - kan worden ingezien door de directe partners van ENZuid die hiervoor toegang hebben gekregen.

Scale Ups

Volgens de OESO definitie bedrijven die 3 jaar lang met minstens 20% groeien qua omzet dan wel personeelsbestand met een beginmeting van minimaal 10 medewerkers en/of omzet van minstens 5 miljoen euro.

Noord-Brabant

Limburg

Groeiondernemingen

Bedrijven die meer dan 50 medewerkers hebben en die in 3 jaar ten minste 60% groeien. Ook bedrijven met een sterke stijging in eigen vermogen (20%) in drie achtereenvolgende jaren zijn meegenomen in deze lijst.

Noord-Brabant

Limburg

Suspects

Bedrijven met minimaal 5 fte of €250.000 omzet die in het van die onderneming laatst bekende rapportage jaar (2017 of 2016 of 2015) minimaal 20% is gegroeid in omzet of in personeelsbestand (uitgedrukt in fte's) of in Eigen Vermogen.

Noord-Brabant

Limburg

Groei

Gemiddeld groeipercentage werkgelegenheid

Gemiddeld groeipercentage omzet

Aantal keren dat belemmering genoemd is

Financiering

De MKB Financieringsgids geeft in enkele stappen zicht op financieringsoplossingen. Bij welke kapitaalvertrekkers maakt u kans en voor welke regelingen komt u in aanmerking.

In dit dashboard zijn de faciliteiten uit de MKB Financieringsgids tevens overzichtelijk weergegeven. Subsidies, fondsen, garanties en andere faciliteiten ter ondersteuning van financiering van het MKB staan vermeld en geven een gemakkelijk overzicht.